Aktivitéiten vun eisem Veräin

 

Fiederwäissen Owend

September 

 

Chrëschtmaart

Dezember 

 

Ausflich

Iwwert Joer 


 

International Fester

Juli

 Don Iwwer-

reechungen

Januar

 Kulturell Reesen

August